Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Projekt Partnerski Leonardo da Vinci

Program Partnerski Leonardo da Vinci – fundusze europejskie

 

Czym jest program Leonardo da Vinci (LdV) ?

Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego UE – „Uczenie się przez całe życie”. Projekt wspiera jedynie działania międzynarodowe. W zależności od typu projektu ( Projekty Mobilności, Projekty Partnerskie, Projekty Transferu Innowacji) do realizacji projektu konieczny jest jeden, bądź kilku partnerów zagranicznych. My korzystamy z Projektu Partnerskiego. Program LdV wspiera osoby na wszystkich etapach życia w zdobywaniu wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego poza granicami własnego kraju, promując miedzy innymi uczenie się od siebie nawzajem, wymianę doświadczeń oraz wzajemne zrozumienie.

W projektach partnerskich mogą uczestniczyć podmioty funkcjonujące w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Każdy kraj partnerski otrzymuje dofinansowanie na dwa lata realizacji projektu. Dofinansowanie jest przyznawane jako ryczałt w zależności od ilości zaplanowanej liczby mobilności (wyjazdów zagranicznych) i przeznaczone jest na pokrycie wszystkich kosztów projektu wynikających z jego realizacji. Całkowite dofinansowanie dla jednego partnera uczestniczącego w projekcie nie może przekroczyć 25 000 euro.

Kim są partnerzy i sojusznicy ?

Koordynatorem Projektu LdV jest Ośrodek Bonifraterski w Straubingu (Niemcy), który sprawuje opiekę nad 400 niepełnosprawnymi intelektualnie osobami dorosłymi mieszkającymi na terenie ośrodka bądź w mieszkaniach chronionych z opieką ambulatoryjną. Ośrodek ma również świetnie rozwinięte warsztaty pracy, gdzie 200 podopiecznych wykonuje prace typu: montowanie i czyszczenie drobnych części samochodowych w ramach umowy z dużymi zakładami samochodowymi, czy warsztaty stolarskie wykonujące obrazy, ramki i inne artykuły dekoracyjne. W ośrodku w Straubingu każda z osób niepełnosprawnych, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, uczestniczy, jeśli nie w warsztatach pracy, to w zajęciach aktywizujących, które z kolei zwiększając samodzielność oraz podnosząc kwalifikacje i umiejętności mają przygotować te osoby do wykonywania pracy. Widocznym rysem ośrodka jest indywidualizacja działań i pedagogiczny kierunek.

Naszymi partnerami są ponadto Ośrodki Bonifraterskie z Kainbach (Austria), z Valladolid (Hiszpania), z Dublina ( Irlandia).

Ośrodek z Austrii sprawuje opiekę nad 600 osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub chorych psychicznie. Placówka ta położona jest w bardzo malowniczym miejscu, zajmuje rozległy teren i jest to wiele dużych budynków oraz mniejszych domków kilkuosobowych z mini zoo, warsztatów pracy, warsztatów terapii zajęciowej, olbrzymie gospodarstwo rolne z hodowlą krów i zakładem produkcji jogurtu, pasieka, mały zakład produkujący dżemy z własnych owoców. te wszystkie formy aktywizacji dają podopiecznym możliwość pracy oraz zatrudnienia.

Ośrodek z Irlandii to sieć szkół, ośrodków dziennych i oświatowych oraz mieszkania chronione dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz opieka krótkoterminowa funkcjonująca w okręgu pd. – wsch. Dublina i Nrd Wicklow. Bardzo jesteśmy ciekawi tego ośrodka, ale podróż do Irlandii dopiero w przyszłym roku.

Ośrodek hiszpański to centrum edukacji i zajęć dla 300 niepełnosprawnych intelektualnie osób, które w 10 warsztatach mają możliwość wykonywania różnorodnych prac: stolarskich, w pralni, produkcji przemysłowej, montażach, ogrodnictwie i usługodawstwie. Hiszpanię i ośrodek w Valladolid będziemy mieć przyjemność poznawać na wiosnę 2013 roku, ale już dziś cieszymy się, że będzie nam dane doświadczyć hiszpańskiej kultury.

W realizacji celów Projektu w Iwoniczu wspierają nas nasi sojusznicy:

  • Zespół Szkół w Iwoniczu,
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie,
  • Urząd Gminy Iwonicz Zdrój

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry