Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Konwent w Iwoniczu otrzymał grant z PFRON-u w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi. Wysokość grantu wynosi 3024,00zł.Projekt trwa od 01.09.2020 do 31.12.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ggg

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry