Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

O nas

Trzeba mieć otwarte serce, w którym jest miejsce dla innych, umieć patrzeć na ludzi dobrym okiem i przyjmować ich życzliwym sercem<span class="su-quote-cite">Phil Bosmans</span>

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów opiera się na wartościach chrześcijańskich i charyzmacie szpitalnictwa zapoczątkowanym przez św. Jana Bożego. Jest domem przeznaczony jest dla 105 dorosłych kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne swoich Podopiecznych. Zapewnia warunki do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz umożliwia rozwój osobowości. Placówka tworzy prawdziwie rodzinną i ciepłą atmosferę wspólnoty tak, aby Podopieczni czuli się jak we własnym domu.

Przyjęcia do Domu odbywają się wg ogólnie obowiązujących przepisów (zobacz zasady przyjęcia).

DPS – jako jednostka kościelna, podlega organizacyjnie Kurii Prowincjalnej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 12, 00- 213 Warszawa.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry