Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Opieka medyczna

Dom świadczy całodobowo usługi pielęgniarskie. Posiada gabinet doraźnej pomocy medycznej, w którym wykonywane są podstawowe czynności pielęgniarskie oraz pomoc podopiecznym chodzącym. Opieka pielęgniarska u osób chorych, leżących i z większą niepełnosprawnością realizowana jest w ich pokojach.

Oprócz pielęgniarek zatrudnionych przez DPS, wszyscy podopieczni są objęci opieką pielęgniarki POZ oraz opieką lekarza rodzinnego, który przyjeżdża do DPS na wizyty domowe 1x w tygodniu oraz w razie potrzeby. Ponadto podopieczni spełniający kryteria (40 pkt i poniżej w skali Barthela) są objęci pielęgniarską opieką długoterminową.

Dom ma podpisaną umowę z lekarzem psychiatrą, neurologiem i psychologiem, którzy udzielają konsultacji w Domu średnio 1x w tygodniu i obejmują wsparciem wszystkich podopiecznych, którzy tego wymagają. W razie potrzeby podopieczni dowożeni są do poradni i przychodni lekarskich specjalistycznych innych niż oferuje Dom, korzystają też z leczenia szpitalnego i otrzymują w tym zakresie adekwatne wsparcie.

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry