Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Terapia zajęciowa

terapia(2)

Terapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne, psychiczne i społeczne za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności, zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej Podopiecznego.

Poprzez udział w tego typu zajęciach uczestnicy nabywają nowych umiejętności, oraz rozwijają swoje zainteresowania. Twórczy udział pozwala budować poczucie własnej wartości i sensu życia oraz eliminuje monotonię dnia codziennego. W Domu znajdują się cztery pracownie terapeutyczne, w których prowadzone są zajęcia: artystyczne, tkackie, kulinarne, komputerowe, rekreacyjne, kulturalno – oświatowe, ergoterapia, biblioterapia, torebkarnia. Proponowane formy zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości naszych Podopiecznych.

Ujawniają ogromny potencjał twórczy, energię, zdolności manualne i potrzeby osób niepełnosprawnych dając im i terapeutom pracującym z nimi na co dzień dużo radości  i    satysfakcji.

Uwieńczeniem twórczej pracy, są organizowane wystawy, prezentacje wewnętrzne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, kiermasze, warsztaty i przeglądy artystyczne, w których Podopieczni biorą udział i zdobywają nagrody oraz wyróżnienia, co bardziej motywuje ich do pracy  rozbudzając wiarę w siebie i własne siły.

W ramach terapii zajęciowej organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, plenery, spotkania integracyjne,  wycieczki do galerii, muzeów, teatru, filharmonii, skansenów, oraz innych ciekawych miejsc w rejonie województwa podkarpackiego i nie tylko.

Dom organizuje cykliczne imprezy, na które zapraszani są Podopieczni z innych Domów Pomocy Społecznej, społeczność lokalna, oraz znani artyści. Przesłaniem tych spotkań jest rozwijanie idei integracji, wskazywanie na wciąż nowe obszary aktywności i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami, a przede wszystkim promowanie osób niepełnosprawnych poprzez różne formy artystyczne.

Zakres usług

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry