Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Opis projektu

SWISS(3)

Bonifratrzy Zakon Szpitalny Św. Jana Bożego Opis projektu

Tytuł Projektu: „Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”

Cele Projektu: Polepszenie warunków życia Mieszkańców DPS a także jakości dostarczanych im usług, warunków pracy personelu DPS oraz podniesienie kwalifikacji personelu domu.

Opis Projektu:
Projekt jest innowacyjny, gdyż ma na celu wypracowanie i upowszechnienie nowych rozwiązań. Naszym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości usług ponad obowiązujący standard. Innowacyjność naszego projektu przejawia się w jednym z poniższych wymiarów: rozwiązujemy problem, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w pomocy społecznej. Nowe formy terapii na świeżym powietrzu; wykorzystanie ogrodu (warzywnik, ziołownik, rabaty kwiatowe) i terenu (boisko, amfiteatr, jacuzzi) oraz zwierząt (koni) pomogą w terapii osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu rozwinie innowacyjność w zakresie pracy i kadry. Powstanie produkt, który pozwoli na życie i pracę w nowoczesnym, innowacyjnym domu. To przyniesie wiele nowych idei i nowych projektów.

W ramach Projektu zaplanowano:

1. Zagospodarowanie terenu przy DPS w Iwoniczu:

  • prace przy zagospodarowaniu terenu (ukształtowanie terenu, nasadzenie zieleni, oświetlenie, nagłośnienie, mała infrastruktura, ogrodzenie, itp.). Ponadto powstanie: boisko do gier i zabaw, ogrodzenie całości terenu, brama wjazdowa dwuskrzydłowa wraz z furtką, ogrodzenie wewnętrzne wybiegu i doprowadzania koni, oczko wodne z obsadą roślinną, pergola drewniana podwójna z łukiem wieńczącym, domek ogrodowy drewniany z pomieszczeniem na narzędzia ogrodnicze, jacuzzi ogrodowe, grill otwarty ogrodowy, tężnia ogrodowa, tężnia solankowa, kompleks poletek i rabat zielno – kwiatowych.
  • budowa ujeżdżalni dla koni (budynek hipoterapii z zapleczem socjalnym i wewnętrzną instalacją gazową oraz altana, remont i przebudowa istniejącego budynku stajni, budowa tężni i jacuzzi.
  • budowa altany wielofunkcyjnej.

2. Modernizacja wewnątrz DPS:

  • modernizacja i wyposażenie kuchni;
  • uruchomienie windy zewnętrznej;
  • wykończenie i wyposażenie pomieszczenia terapii zajęciowo – rehabilitacyjnej;

3. Szkolenia dla Personelu:

  • praca z osobami niepełnosprawnymi;
  • właściwa organizacja pracy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego jako metoda optymalizacji jakości sprawowanej opieki;
  • pierwsza pomoc przedmedyczna;
  • szkolenia dla pracowników administracji;

Korzyści z realizacji Projektu:

Realizacja niniejszego Projektu zapewni osiągnięcie szeregu długoterminowych korzyści dla Mieszkańców DPS-u, poprawi warunki pracy i jakość świadczonych usług przez pracowników. Przyniesie wiele korzyści tak dla Konwentu, jak i Gminy Iwonicz oraz całego regionu Podkarpacia. Niewątpliwie kluczowym oddziaływaniem Projektu będzie wzmocnienie wizerunku Konwentu jako instytucji pragnącej stworzyć możliwie jak najlepsze warunki swoim mieszkańcom i pracownikom. Pragnienie to wnika także z przekonania, że należy sygnalizować ludziom konieczność zwrócenia większej uwagi na aspekty społeczne i duchowe życia, które w obecnych czasach ograniczają się w wielu przypadkach tylko do sfery materialnej. Projekt znacząco oddziałuje także na gminę Iwonicz Zdrój a realizacja projektu przyczyni się do umocnienia wizerunku jako miejsca, w którym osoba niepełnosprawna jest wysoko ceniona a prowadzona polityka rozwoju zakłada jego ochronę i pomoc w dalszej godnej egzystencji.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry