Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Zajęcia terapeutyczne grupowe

Zajęcia te, mają na celu wdrażanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej, rozwijają umiejętność dostrzegania i rozumienia emocji, kontekstu sytuacyjnego czy społecznego. Poprzez różnorodną aktywność uczestnicy rozwijają umiejętność słuchania się nawzajem, rozwijają pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.

Chcemy dać naszym podopiecznym możliwość pełnego wykorzystania potencjału, jakim dysponują. Umożliwi to kształtowanie i rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym,  samoobsługowym, porozumiewania się czy radzenia sobie z emocjami.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry