Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Rehabilitacja usprawniająca

Rehabilitacja prowadzona jest w formie zajęć grupowych, których zasadniczym celem jest podniesienie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. Zajęcia odbywają się na sali rehabilitacyjnej, w przydomowym ogrodzie oraz mają charakter spacerów i wycieczek z kijkami nordic walking.

Praca rehabilitanta skierowana jest w znacznej mierze na działania zespołowe, które oprócz poprawy kondycji fizycznej, rozwijają konstruktywną rywalizację, a także uczą respektowania zasad gier zespołowych. Udział w zajęciach pozwala uczestnikom zadbać o kondycję fizyczną, jak również uczyć się prozdrowotnego trybu życia.

Gimnastyka poranna

Aktywnie rozpoczęty dzień korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie, dlatego codziennie rano spotykamy się w sali rehabilitacyjnej na porannej gimnastyce, która odbywa się w w różnych formach, dzięki czemu nasi mieszkańcy chętniej i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w proponowanej formie. Mieszkańcy samodzielnie podejmują inicjatywę rozpoczęcia porannej aktywności.

 

Zajęcia ogólnousprawniające w sali rehabilitacyjnej

Zajęcia ogólnousprawniające z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego w sali odbywają się regularnie, a podopieczni uczestniczą w nich z dużą chęcią. W sali znajduje się różnorodny sprzęt do ćwiczeń, tj. rowerki stacjonarne, stepper, tor przeszkód, bieżnia czy wioślarz, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie.
Zajęcia mają charakter usprawniający oraz rekreacyjny, a w głównej mierze polegają na podniesieniu ogólnej sprawności ruchowej, kondycji fizycznej, koordynacji ruchowej oraz sprzyjają rozwijaniu sprawności motorycznej.

Fitness ogrodowy

Z troską o zdrowie i ogólną sprawność ruchową naszych podpieczonych, ważną rolę odgrywają zajęcia na fitnessie ogrodowym. Dlatego w miarę odpowiednich warunków pogodowych zajęcia ruchowe odbywają się w na świeżym powietrzu jako jedna z form, w której mieszkańcy aktywnie uczestniczą w ramach zajęć rehabilitacyjnych. Bogate wyposażenie daje naszym mieszkańcom możliwość rozwijania i podnoszenia poziomu ogólnej sprawności fizycznej oraz spędzenia aktywnie czasu z pożytkiem dla ich zdrowia.

Zabawy rekreacyjno – sportowe

To jedna z ciekawszych form zajęć, w których z dużym zaangażowaniem uczestniczą nasi podopieczni. Dysponujemy dużą powierzchnią ogrodu wraz z boiskiem sportowym oraz salą rehabilitacyjną, dlatego codziennie spotykamy się spędzając aktywnie czas. Zajęcia rekreacyjne nie zawsze mają taki sam charakter, dlatego często wybieramy rożne formy aktywności, tj. tenis stołowy, tor przeszkód, gra w badmintona, ringo czy w piłkę nożną. Wymienione formy wpływają na wzrost umiejętności sportowych, ale także uczą współpracy i współdziałania z innymi.

Dzień sportu i rekreacji

Biorąc pod uwagę entuzjazm i chęci naszych podopiecznych 21.07.2016 r. został zorganizowany „Dzień sportu i rekreacji”.Podopieczni pełni energii i dobrego humoru wzięli udział w konkurencjach tj. slalom na nartach, rzut piłką lekarską, slalom między pachołkami, przeciąganie liny. Wszystkie dyscypliny odbywały się w formie zabaw, zdrowej rywalizacji oraz integracji, gdzie nie liczył się wynik, precyzja ani końcowy efekt.

Treningi przygotowujące do Turnieju Tenisa Stołowego

Biorąc pod uwagę chęć i zaangażowanie naszych podopiecznych od początku września intensywnie przygotowujemy ich do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego. Nasi mieszkańcy już od kilku lat trenuję tę dyscyplinę sportu, dlatego też mogą pochwalić się sporymi umiejętnościami. Jednak nie najważniejsza jest rywalizacja, ale uśmiech na twarzy i dobra zabawa. Dlatego już nie mogą się doczekać udziału w Turnieju.


Spacery

Jedną z form aktywności oferowanych w ramach zajęć rekreacyjnych są spacery, które dostosowane są do możliwości ruchowych naszych Podopiecznych. Spacery odbywają się  zarówno w ogrodzie Naszego Domu, jaki i po pobliskiej okolicy. W pobliżu znajduje się park, który również stanowi cel pieszych wycieczek. Nasi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z tej formy zajęć. Spacery prócz właściwości prozdrowotnych wpływają pozytywnie  na organizm, dostarczają nowych bodźców, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie. Niezależnie od pogody spacery cieszą się dużym zainteresowaniem.

 

Wyjazdy na basen

Basen jest jedną z form zajęć, które odbywają się poza terenem Naszego Domu w Iwoniczu Zdroju – Sanatorium „Stomil”. Grupa pięciu osób cyklicznie wyjeżdża wraz z opiekunem na zajęcia rekreacyjne, które odbywają się w basenie pod nadzorem instruktora. Formy ćwiczeń dostosowane są do potrzeb grupy.

Tylko nieliczna część naszych podopiecznych nabyła wcześniej umiejętność pływania, dlatego dla osób które maja trudności z pływaniem instruktor w części wstępnej prowadzi ćwiczenia mające na celu oswajanie z wodą, naukę ćwiczeń oddechowych, przełamanie leku przez wodą.

Dalsza część zajęć odbywa się z pomocą przyborów tj: piłka, deska, wałki i wówczas zajęcia te mają charakter usprawniający kończyny górne, dolne i odbywają się w marszu, przy barierkach, lub na ławeczce.

Końcowa część zajęć prowadzona jest w formie zabawy lub przeznaczona jest na pływanie.

Nasi podopieczni z dużym zaangażowaniem i chęcią korzystają z takiej formy aktywności, która dostarcza im wiele pozytywnych bodźców, działa uspokajająco, relaksująco, a przede wszystkim poprawia sprawność ruchową.

Tablica manualna

Sala rehabilitacyjna zaopatrzona jest w najbardziej potrzebne dla mieszkańców sprzęty, którzy mają do dyspozycji również kącik wielofunkcyjny do ćwiczeń manualnych. Przeznaczony jest on dla osób z utrudnioną sprawnością w obrębie kończyn górnych oraz z zaburzeniami chwytności rąk. Zajęcia te mają charakter usprawniający, prowadzone są przeważnie w formie zabawy, dają Podopiecznym dużo satysfakcji i radości.

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry