Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Pożegnaliśmy śp. br. Aleksandra Kulawiaka

14 grudnia br. odszedł od nas do Domu Ojca w wieku 89 lat br. Aleksander Kulawiak. Pożegnaliśmy go w czasie uroczystej ceremonii pogrzebowej 17 grudnia.

Brat Aleksander Kulawiak posługiwał w bonifraterskich placówkach w Warszawie, Iwoniczu, Katowicach, Zebrzydowicach i ponownie kilkanaście lat w Iwoniczu. Przez 30 lat posługi w Zakonie obdarzał wszystkich uśmiechem i dobrym słowem, bardzo skromny, życzliwy i cierpliwy – taki pozostanie w naszej pamięci.

Wierzymy, że dobry Bóg wynagrodzi jego dobroć.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry