Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Pilne ogłoszenie !

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiologiczną, dużą absencją chorobową kadry opiekuńczej i pierwszymi przypadkami koronawirusa wśród personelu,

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu

zwraca się z apelem

do wszystkich osób pełnoletnich i odpowiedzialnych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, i którzy w tym trudnym czasie mogą zaangażować się w konkretne działanie,

o podjęcie pracy wolontaryjnej

wśród podopiecznych naszego Domu.

Poszukujemy osób, które włączą się w realizację zadań opiekuńczych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami:

13 43 505 21

13 43 513 14

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry