Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Uroczystość patronalna ku czci św. Elżbiety Węgierskiej.

18 listopada przeżywaliśmy uroczystość odpustową patronki iwonickiego Konwentu Bonifratrów, św. Elżbiety Węgierskiej.

Centrum świętowania była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Damian Wasylewicz. Po Eucharystii zaproszeni goście i przedstawiciele naszej społeczności uczestniczyli we wspólnym uroczystym obiedzie.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry