Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Wycieczka do Łagiewnik.

8 października zorganizowaliśmy wycieczkę do Łagiewnik. Uczestniczyła w niej bardzo liczna grupa podopiecznych wraz z opiekunami. Powierzyliśmy Miłosierdziu Bożemu wszystkie nasze sprawy, troski i słabości.

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry