Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

XXVII Światowy Dzień Chorego

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8) to hasło tegorocznego Dnia Chorego, który w naszym Domu uroczyście obchodziliśmy 12 lutego.

W swoim Orędziu papież Franciszek przypomniał nam, ze „opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest ważny” oraz, że „katolickie placówki są powołane, aby wyrażać istotę daru, darmowości i solidarności”.

Bardzo chcieliśmy, aby sposób przeżywania tego dnia był wyrazem naszego daru i solidarności z naszymi podopiecznymi. Jak co roku zaprosiliśmy rodziny naszych podopiecznych, gdyż to dla nich zawsze źródło największej radości. Centrum uroczystości była uroczysta Msza św. celebrowana przez ks. Zbigniewa Głowackiego, w czasie której wszyscy chorzy przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Pozostali, którzy nie mogli uczestniczyć we Mszy św. zostali namaszczeni w swoich pokojach. Umocnieni Eucharystią i Słowem Bożym wspólnie biesiadowaliśmy przy obiedzie i kawie ciesząc się swoją obecnością. Na koniec grupa podopiecznych i pracowników zaprezentowała nam w niezwykłej aranżacji przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, co dopełniło przesłanie Jezusa z Franciszkowego Orędzia, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry