Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Uroczystość Odpustowa ku czci św. Jana Bożego

„Gdybyśmy pamiętali o Bożym Miłosierdziu to nie ustawalibyśmy w czynieniu dobra” – mówił św. Jan Boży, założyciel Zakonu Bonifratrów.

8 marca 2016 roku przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową ku czci Św. Jana Bożego. Uroczystości poprzedziliśmy 9-dniową Nowenną odmawianą codziennie po Mszy Św. Podczas organizowania uroczystości wszyscy kierowaliśmy się myślą, aby był to czas przede wszystkim pogłębionej refleksji i modlitwy w duchu wspólnoty i dobrych gestów.

Obchody rozpoczęliśmy Mszą Św. koncelebrowaną przez ks. Bogdana Nitkę – proboszcza parafii w Iwoniczu Zdroju, ks. Kazimierza Gierę – dziekan i proboszcza parafii w Iwoniczu oraz ks. Henryka Molendę – kapelana naszego domu.

Na wstępie słowa powitania do wszystkich skierował O. Michał Ryszard Zięba – witając księży, siostry zakonne, zaproszonych gości, mieszkańców, pracowników i wolontariuszy.

Podczas homilii ks. Bogdan podkreślił trzy zasadnicze cechy charakteru Św. Jana Bożego: odwagę, pokorę i miłość. Zwrócił uwagę na potrzebę miłości i czułości, którą ma każdy człowiek oraz że wyrazem miłości powinno być niesienie pomocy. Mszę Św. obsłużył działający w DPS Zespół Duszpasterski.
Po Mszy Św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas którego odmówiliśmy Litanię do Św. Jana Bożego i odśpiewaliśmy uroczyste „Te Deum”. Następnie mieliśmy możliwość ucałować relikwie świętego.

W tym dniu chcieliśmy w sposób szczególny poczuć, że tworzymy jedną wspólnotę i że tym co nas łączy jest charyzmat Św. Jana Bożego. Wyrazem tego był uroczysty obiad dla Braci Bonifratrów, Mieszkańców, Pracowników, Wolontariuszy oraz zaproszonych gości.

Chcieliśmy także aby społeczność naszego domu mogła w oderwaniu od swoich obowiązków podzielić się ze sobą czasem, uwagą, uśmiechem i dobrym słowem. Dlatego dla chętnych Mieszkańców i Pracowników zorganizowaliśmy „Spotkanie ze Św. Janem Bożym”. Oprócz spotkania integracyjnego przy kawie i ciastku przypomnieliśmy sobie życie i misję Św. Jana Bożego. Za pomocą prezentacji jedna z opiekunek barwnie opowiedziała nam historię wielkiego świętego, jego ogromnego zapału i realizowania się w sytuacjach niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Mieszkańcy mieli za zadanie uważnie słuchać historii, gdyż po prezentacji został zorganizowany konkurs. Wszyscy chętnie zgłaszali się do udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, zaskakując nas tym samym świetną znajomością historii świętego. Dla wszystkich biorących udział w konkursie przewidziano nagrody.

Uroczystości Odpustowe pozwoliły nam przeżywać i zrozumieć, że wiele zyskujemy dzieląc się swoim czasem i zaangażowaniem z innymi. Przybliżyliśmy sobie już kolejny raz postać Św. Jana Bożego i zakończyliśmy świętowanie napełnieni nową energią, radością oraz chęcią pomagania, które są tak niezbędne na drodze realizacji szpitalnictwa.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry