Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Zapytania ofertowe

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Protokół z Otwarcia Ofert

—————————————————————————————————————————————————————

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Konwent OO. Bonifratrów z siedzibą w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Piastowska 8  zaprasza do złożenia oferty na zamówienie:

Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Konwent OO. Bonifratrów ul. Piastowska 8, 48-200 Prudnik

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa parteru budynku byłego oddziału ginekologii z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej przy Konwencie OO. Bonifratrów w Prudniku, ul. Piastowska 8

Szczegółowy zakres prac oraz dokumentacja techniczna dostępne są w poniższych załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert

1. Projekt Budowlany Opis

2. Rzut Piwnic

3. Rzut Parteru

4. Rzut Piętra

5. Rzut Poddasza

6. Rzut Dachu

7. Przekrój AA

8. Przekrój B B

9. Elewacja Wschodnia

10. Elewacja Zachodnia

11. Elewacja Północna

12. Widoki Perspektywiczne

13. Instalacja Gniazd Wtykowych Piwnice

14. Instalacja Gniazd Wtykowych Parter

15. Instalacja Gniazd Wtykowych Piętro

16. Instalacja Gniazd Wtykowych Poddasze

17. Instalacja Oddymiania

18. Wentylacja Mechaniczna Piwnica

19. Wentylacja Mechaniczna Parter

20. Wentylacja Mechaniczna Piętro

21. Wentylacja Mechaniczna Poddasze

22. Inst. Sanitarne Kanalizacja Piwnica

23. Inst. Sanitarne Kanalizacja Parter

24. Inst. Sanitarne Kanalizacja Piętro

25. Inst. Sanitarne Kanalizacja Poddasze

26. Inst. Sanitarne Woda C.U.W Piwnica

27. Inst. Sanitarne Woda C.U.W Parter

28. Inst. Sanitarne Woda C.U.W Piętro

29. Inst. Sanitarne Woda C.U.W Poddasze

30. Inst. Sanitarne Centrlane Ogrzewanie Parter

31. Inst. Sanitarne Centrlane Ogrzewanie Piwnica

32. Inst. Sanitarne Centrlane Ogrzewanie Piętro

33. Inst. Sanitarne Centrlane Ogrzewanie Poddasze

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry