Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Konserwacja ksiąg chorych i księgi mszalnej

W roku 2017 Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku realizował przy współudziale środków naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych   projekt Pełna konserwacja trzech rękopisów oprawnych – ksiąg chorych sygn. AKBP 881 i AKBP 886 oraz księgi intencji mszalnych sygn. AKBP 66.

W ramach projektu wykonano kompleksową konserwację trzech rękopisów oprawnych osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych: księgi chorych z lat 1766–1791 (sygn. AKBP 881), księgi chorych z lat 1827–1833 (sygn. AKBP 886) oraz księgi intencji mszalnych z lat 1788–1818 (sygn. AKBP 66).

Koszt całości prac zamknął się w kwocie 41 000 zł

Zadanie zostało sfinansowane w 87,56% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Poniżej przedstawiono zdjęcia obiektów przed konserwacją, w trakcie prac konserwatorskich i po konserwacji

Księga chorych sygn. AKBP   881 przed  i  po  konserwacji

 

 

 

 

 

 

Księga chorych sygn. AKBP 886 przed  i po konserwacji

 

 

 

 

 

 

 

Księga intencji mszalnych sygn. AKBP 66 przed  i  po  konserwacji

 

 

 

 

 

W czasie prac konserwatorskich

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry