Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Inwentaryzacja i wydanie drukiem inwentarza archiwum

Projekt Dezynfekcja, dokończenie inwentaryzacji oraz wydanie drukiem inwentarza archiwum konwentu bonifratrów w Prudniku realizowany był w okresie od 20 kwietnia do 30 października 2016 r. Łączne nakłady poniesione w związku z jego realizacją wyniosły 31 131 złotych z czego dotacja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych stanowiła 86,73% (27 000 złotych).
W ramach projektu dokonano dezynfekcji i czyszczenia całości zasobu archiwalnego, po czym sporządzono i wydano drukiem inwentarz archiwalny. Wersja elektroniczna inwentarza dostępna jest poniżej.

Inwentarz konwentu bonifratrów w Prudniku  –  plik PDF

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry