Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Kościół

Roraty 2021 r.

 

 


C H R Y S T U S   Z M A R T W Y C H W S T A Ł

A L L E L U J A


Komunikat

 

Od Niedzieli Zmartwychwstania do II Niedzieli Wielkanocnej tj do 19 kwietnia br. obowiązuje nadal uczestnictwo nie więcej niż 5 osób we Mszy św. z wyłączeniem celebransa i usługujących.


Ż Y C Z E N I A

Drodzy Współbracia, Współpracownicy,

Dobrodzieje i Przyjaciele naszego Konwentu

Zmartwychwstanie Pańskie, to czas odrodzenia wiary, nadziei i miłości w naszych sercach.
Nasze konieczne oddalenie od siebie, niech przybliży nas do Chrystusa Zmartwychwstałego, który napełnia nasze serca radością i pokojem.
Ufni w Jego bliskość z nami, zapewniamy o modlitewnej pamięci

Bracia Bonifratrzy


LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO
NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 2020

 

Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą…

Drodzy Diecezjanie!
W opisie cudownego wskrzeszenia Łazarza wiele miejsca zajmują dialogi Jezusa z Martą i Marią, siostrami Łazarza. Obydwie są pewne tego, że gdyby Jezus był z nimi nie dopuściłby do śmierci brata. Znają dobrze wrażliwe serce Jezusa i Jego uzdrawiającą moc, dlatego zgodnie stwierdzają: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. W tych słowach nie ma nic z pretensji do Jezusa; żałują jedynie, że
w tych dniach nie było Go w Betanii. Tymczasem z relacji św. Jana wynika, że Pan Jezus mógł zdążyć na czas, gdyby chciał. Wyraźnie się jednak ociągał. Gdy posłyszał o chorobie Łazarza, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Wyruszył w drogę, dopiero wtedy, gdy już wiedział, że Łazarz umarł. To dziwne zachowanie sam wyjaśnia. Na wieść o chorobie Łazarza zapewnia: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. Uczniom powiedział otwarcie: „Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli”.
W ten sposób dzisiejsza Ewangelia rzuca nam światło na ten trudny czas zmagania się z pandemią. Przede wszystkim komunikuje nam, że Pan Bóg jest z namii w tej bardzo trudnej dla nas sytuacji możemy domniemywać, że boleje razem z nami, tak, jak wówczas przy grobie Łazarza, gdy wzruszył się i rozrzewnił na widok płaczącej Marii i zgromadzonych Żydów. Dopuszczenie do takiej sytuacji, że Jego przyjaciel umarł i wielu z tego powodu cierpiało, miało konkretny cel: „aby ludzie uwierzyli, że Ty mnie posłałeś” – wyjawia Jezus w modlitwie do Ojca. Wolno więc nam przypuszczać, że i te obecne chwile niepewności i strapienia są powiązane z określonym zamysłem Boga, który z czasem stanie się dla nas jeszcze bardziej czytelny. To bowiem, że w tych dniach więcej się modlimy i że wielu z nas zbliżyło się do Jezusa jest już niezaprzeczalnym faktem.
Słowa św. Marty skierowane do Jezusa: „Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”, niech nas ośmielają i mobilizują do ciągłego i ufnego wołania o łaskę opanowania pandemii i ocalenia ludzkości od pomoru. Natomiast większą uwagę chciejmy skupić na pytaniu Pana Jezusa skierowanym do Marty: „Czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Jest w nim podpowiedź, co jest najważniejsze w przygotowaniu się na Święta Wielkanocne, niezależnie od sytuacji i uwarunkowań naszego życia. Jeśli chcemy zobaczyć chwałę Zmartwychwstałego a Jego Duch ma nas ożywić, byśmy byli naprawdę Chrystusowi, trzeba w tych dniach obudzić, umocnić i rozwijać swoją wiarę.
Adorujmy krzyż w naszych domach
Ogłoszony stan epidemii i wprowadzone ograniczenia, które zezwalają na obecność w świątyni najwyżej pięciu wiernych sprawiają, że zasadniczym miejscem przygotowań do świąt, przeżywania Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych będzie nasz dom, nasze mieszkanie. Jest to zupełnie nowa sytuacja, trudna dla wszystkich – dla duszpasterzy i dla wiernych. Należy ją przyjąć ze zrozumieniem, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo i dobro nas wszystkich, dlatego nie wolno nam lekceważyć zarządzeń władz państwowych i kościelnych.
Dobrze, że nadal mogą być otwarte nasze kościoły. Kto bowiem roztropnie i odpowiedzialnie rozeznaje, że choć na chwilę potrzebuje spotkać się z Panem w świątyni, ma taką możliwość. Generalnie jednak obecna sytuacja, gdy nie możemy gromadzić się w naszych kościołach, stwarza możliwość odbudowania tego, co w ostatnich dziesięcioleciach zostało zaniedbane w wielu naszych rodzinach. Mam na myśli troskę
o rozwój wiary, jej przeżywanie i praktykowanie we wspólnocie domowników. Niech więc zbliżające się Święta Wielkanocne do tego nas zmobilizują. Może to być wspaniały czas doświadczenia bliskości i miłości Pana, który obiecuje: „gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 22).
Proponuję zorganizowanie życia religijnego w domu w następujący sposób: Można zastawić stół, jak w czasie odwiedzin kolędowych: krzyż na środku, świece, Pismo święte i gromadzić się wokół stołu na modlitwie. Stół ten może też przybrać formę domowego ołtarza. Jeśli warunki mieszkaniowe na to nie pozwalają, można gromadzić się przed krzyżem wiszącym na ścianie. Forma gromadzenia się wspólnoty domowników może więc być różna. Najważniejsze, by razem spotykać się z Panem w wierze i w miłości. Otwierajmy więc razem z dziećmi Pismo święte i czytajmy Ewangelie, zwłaszcza rozdziały o Męce Pańskiej. Odprawiajmy Drogę Krzyżową, śpiewajmy Gorzkie Żale, odmawiajmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wieczorami gromadźmy się przy krzyżu na rodzinnym odmawianiu Modlitwy Różańcowej. Niech najbliższe dni będą nade wszystko czasem adoracji Krzyża i wywyższenia Ukrzyżowanego we wspólnocie domu.
3
W zaistniałej sytuacji nie zasłaniajmy krzyża, jak to zazwyczaj czynimy w Piątą Niedzielę Wielkiego Postu. Wiele bowiem mówią ramiona Chrystusa rozpostarte i przybite do drzewa, Jego zbroczone krwią oblicze i przebity włócznią bok. Widać, jak każdego z nas do końca umiłował i w Jego miłości znajdujemy siłę, by powstać, podjąć ciężar własnego krzyża. Nie bez powodu śpiewamy: „Kto krzyż odgadnie ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Gdy grom się zbliża pośpiesz do krzyża, on Ciebie wesprze, ocali”. To bardzo ważna podpowiedź na te trudne dni, gdy szukamy ocalenia, ukojenia serca i potrzebnych sił.
Wpatrzeni w Chrystusa Ukrzyżowanego nie bójmy się też stanąć przed Bogiem w prawdzie i podejmijmy wysiłek wzbudzenia aktu żalu doskonałego. Na tej drodze, gdy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania jest ograniczony, możemy zyskać odpuszczenie grzechów powszednich i przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli ów żal z miłości do Pana połączymy z mocnym postanowieniem przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe (por. KKK 1452). Tak usposobieni do trwania w łasce żywej wiary będziemy zdolni do tego, by zobaczyć chwałę Zmartwychwstałego i bez lęku pójść dalej w życie.
Inne możliwości praktykowania wiary
Choć są wyraźnie ograniczone nasze możliwości poruszania się i trzeba się stosować do wydanych obostrzeń i zakazów, by nikogo nie narażać na zakażenie koronawirusem, powinniśmy pamiętać o ludziach w potrzebie, szczególnie o tych, którzy żyją w pobliżu. Wychodzenie z domu w tym celu, by w różny sposób pomóc bliźniemu nie jest zakazane, a jest sprawdzianem autentyczności naszej wiary. Naucza św. Leon Wielki, papież: „Chociaż dla praktykowania cnoty miłości każdy czas jest odpowiedni, to jednak obecne dni zachęcają nas do tego w sposób szczególny. Bo jeśli chcemy obchodzić Paschę Pana uświęceni na duszy i ciele, to musimy zabiegać przede wszystkim o ten dar łaski, który zawiera w sobie zbiór wszystkich cnót i zakrywa mnóstwo grzechów. [I dodaje:] Żadne pobożne dzieło nie sprawia Panu takiej przyjemności jak to, gdy przychodzimy z pomocą Jego ubogim”.
Ważnym dziełem wiary jest też zaangażowanie społeczne i modlitwa wstawiennicza, upraszanie potrzebnych łask u Boga innym. Cieszą więc różne inicjatywy wspierania tych, którzy walczą z pandemią i modlitwa wielu za chorych, konających i zmarłych, za ich rodziny, za służby medyczne, sanitarne i wolontariuszy, za rządzących i za duszpasterzy. Trwajmy więc w tym dobrym dziele, które niewątpliwie rozwija nas duchowo.
4
Pamiętajmy też, że jako wierzący w Chrystusa jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za duchowe, ale też i za materialne dobro tej wspólnoty wiary, którą tworzymy i którą jest Kościół. Tymczasem brak możliwości złożenia przez nas ofiary w świątyni, sprawia że jest poważnie zagrożone funkcjonowanie naszych parafii i diecezji. Dlatego zwracam się do Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, z wielką prośbą o ratunek
i pomoc finansową na miarę dotychczasowego wsparcia, czy to w formie przelewu bankowego na konto parafialne, czy po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego w dowolnej formie. Od zawsze żyjemy z Waszych ofiar i wszystko w Kościele opolskim funkcjonuje dzięki Waszej ofiarności. Wielkie Wam za to dzięki, serdeczne „Bóg zapłać”! Nasze doświadczenie jest takie, że nigdy nas nie zawiedliście i ufamy, że także teraz przyjdziecie nam z pomocą.
Kończąc, chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla wszystkich, którzy
w tych dniach z poświęceniem angażują się ratując ludzkie życie i zdrowie. Dziękuję zwłaszcza wszystkim lekarzom, białemu personelowi, ratownikom medycznym, laborantom, wszystkim pracownikom służby zdrowia oraz wielu innym ludziom dobrej woli. Dziękuję także wszystkim duszpasterzom za troskę o dobro duchowe powierzonych im wiernych w tych niełatwych uwarunkowaniach oraz osobom konsekrowanym i klerykom za szczególną modlitwę w tych dniach.
Na trud zmagania się z tą sytuacją i na dzieło duchowego przygotowania się do świętowania Paschy Chrystusa, życząc Wszystkim zdrowia duszy i ciała, udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa.

Wasz Biskup
† Andrzej Czaja
Opole, 26 marca 2020 r.


TRANSMISJA MSZY ŚW.

Przypominamy o możliwości uczestnictwa w Mszy św. przez Internet

porządek nabożeństw


WAŻNE!!!

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 • Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym
 1. osobom w podeszłym wieku,
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 • W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
  – przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
  – znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  – cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  – należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  – rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 • W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służąin. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą.

Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 1. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
  a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
  b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
  c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.


SUMA ODPUSTOWA

Suma odpustowa w intencji chorych i im posługujących odprawiona została 9 marca (poniedziałek) 2020 r. o godzinie 11:00. Wszystkim, którzy brali w niej udział serdecznie dziękujemy.

Fotorelacja

_______________________________________________________________

ODPUST

Serdecznie zapraszamy na Odpust ku czci św. Jana Bożego założyciela Zakonu i Patrona Chorych.

Suma odpustowa w intencji chorych i im posługujących odprawiona zostanie w naszym kościele
9 marca (poniedziałek) 2020 r. o godzinie 11:00

Udział Państwa w naszym święcie będzie dla nas dużą radością.

_________________________________________________________

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Zgodnie z tradycją 6 stycznia przeszedł ulicami naszego miasta Orszak Trzech Króli. Tego roku pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”.
Wyruszyliśmy spod kościoła parafialnego, a zakończyliśmy wspólnym kolędowaniem pod żłóbkiem w naszym kościele.

Wszystkim uczestnikom Orszaku bardzo dziękujemy i już zapraszamy na przyszłoroczny.

 

_______________________________________________________

CHARYTATYWNY KONCERT ŚWIĄTECZNO- NOWOROCZNY

Serdecznie zapraszamy

__________________________________________________
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2019

Dziś dzięki harcerkom i harcerzom ze Związku Drużyn Ziemi Prudnickiej „Enigma” dotarło do nas Betlejemskie Światło Pokoju.

 

czytaj więcej

_____________________________________________________

ADWENT

 

Cztery świece, jedna z nich już zapalona. W niedzielę 1 grudnia 2019 roku rozpoczęliśmy nowy okres liturgiczny w Kościele. Jest nim Adwent, który jest dla nas czasem podwójnego oczekiwania. Najpierw na święta Bożego Narodzenia. Wspominamy narodzenie Chrystusa, przyjście Boga w ludzkim ciele. Z drugiej strony Adwent otwiera nas na przyjście Chrystusa, które będzie na końcu czasów. Kiedy w liturgii mówimy: Marana tha, wyrażamy naszą wiarę Chrystusa, który odszedł do Ojca i powróci do nas w chwale.

Adwent zawsze napełnia nas nadzieją, jest czasem wsłuchiwania się w Słowo Boże i zarazem oczekiwania na przyjście Jezusa, które wiąże się z czuwaniem. W tym duchu pragniemy serdecznie zaprosić chętnych do adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie w najbliższy czwartek, 5 grudnia od godziny 7:30 do 24:00. Natomiast w dniu 13 grudnia o godzinie 19:30 zostanie odprawiona Msza święta z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.

Z nadzieją i radością w sercu oczekujmy przyjścia Pana i dołóżmy starań do osobistego nawrócenia.

Przyjdź Panie Jezu!

Brat Ambroży Maria Pietrzkiewicz OH

_______________________________

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH


Fotografie w galerii

_______________________________________
Msze Święte w intencjach o uzdrowienie

 

Zapraszamy na Mszę Świętą w intencjach o uzdrowienie, którą sprawujemy w każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 19:00. Po Eucharystii Adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie modlitwa o uzdrowienie.

czytaj dalej

__________________________________________________

FESTIWAL RADOŚCI

 

Fotorelacja z warsztatów i koncertu galowego


__________________________________________________

JERYCHO RÓŻAŃCOWE U O.O. BONIFRATRÓW

“Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho (…) Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni.  Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach(…) a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie.”
Księga Jozuego 6, 2-5

Pierwsze Jerycho Różańcowe zorganizował Anatol Kaszczuk na Jasnej Górze w dniach 1-9 maja 1979 roku w bardzo ważnej intencji. Zaplanowana pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Ojczyzny budziła sprzeciw władz komunistycznych i mogła nie dojść do skutku. 7 maja, w ostatnim dniu Jerycha Episkopat Polski uzyskał zgodę rządu PRL na przyjazd Papieża do Polski. W czasie tej pielgrzymki pękły mury ideologii komunistycznej, gdy Największy z rodu Polaków głosem wiary wołał z głębi dziejów potęgi Piastów i Jagiellonów: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Przyjdź na Jerycho Różańcowe, na Adorację Najświętszego Sakramentu i obchodź własne mury modlitwą i na modlitwie, a zobaczysz, jak szybko runą.

br. Ambroży Maria Pietrzkiewicz OH

 

Plan spotkań

galeria fotografii

___________________________________________

 

W najbliższą sobotę – 29 czerwca 2019 – Uroczystość
Patronalna naszego Kościoła – świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Uroczysta Suma odpustowa w naszym
kościele ku czci Świętych Apostołów w niedzielę 30 czerwca o godz 12:00

Zapraszamy

______________________________________

BOŻE CIAŁO

W  Uroczystość Ciała i Krwi ChrystusaBoże Ciało (20 czerwca 2019) w naszym kościele będzie odprawiona tylko jedna Msza św. bez kazania o godzinie 9:00. Potem zapraszamy Wiernych do uczestnictwa w procesji ulicami miasta:  pl. Szarych Szeregów, ul. Gimnazjalna, ul. Mickiewicza, ul. Staszica, ul. Chopina, ul. Sienkiewicza i ul. Traugutta.

Zapraszamy

fotografie z uroczystości

___________________________________________________________

NABOŻEŃSTWA MAJOWE I CZERWCOWE

Po porannej Mszy świętej, rozpoczynającej się o godzinie 7:00, zapraszamy na nabożeństwa majowe i czerwcowe

____________________________________

TRIDUUM PASCHALNE

 • Wielki Czwartek     17.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
 • Wielki Piątek          16.30 Droga Krzyżowa     17.00 Liturgia Wielkiego Piątku
 • Wielka Sobota       18.00 Wigilia Paschalna w Wielką Noc z Procesją Rezurekcyjną

Kurs Alpha

Od 24 kwietnia zapraszamy wszystkich chętnych na kurs Alpha w naszym klasztorze

Zapisy pod numerem telefonu 733 265 510

 

_______________________

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 7-8-9 kwietnia w naszym kościele w czasie Mszy świętych  rekolekcje wygłosi o.Michał Dragan OSB z klasztoru benedyktynów w Biskupowie. Serdecznie zapraszamy.

7 kwietnia (niedziela)
Msze święte o godzinie 9:00, 10:30 (kaplica Domu św. Jana Bożego) 12:00

8 kwietnia (poniedziałek)    Msza święta o godzinie 7:00

9 kwietnia (wtorek)    Msza święta o godzinie 7:00

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry