Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Projekty

Warsztaty archiwalne studentów Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

W dniach 8–10 stycznia 2020 roku studenci II roku studiów licencjackich z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizowali w archiwum naszego konwentu zajęcia terenowe polegające na inwentaryzacji i katalogowaniu źródeł muzycznych.

Zajęcia prowadzone były pod kierunkiem dra Grzegorza Joachimiaka i dr Agnieszki Drożdżewskiej. Podczas tych kilku dni wykonano szereg prac, w tym m.in. uporządkowanie muzykaliów, sporządzenie rekordów inwentarzowych i wprowadzenie ich do Międzynarodowego Inwentarza Zbiorów Muzycznych RISM (Répertoire International des Sources Musicales). Zajęcia te poprzedzone były zwiedzaniem kościoła i klasztoru bonifratrów w Prudniku. Dodatkowo, dzięki grze jednego ze studentów, uczestnicy zajęć usłyszeli brzmienie organów w kościele klasztornym.

Kilkudniowy pobyt w Prudniku umożliwił również lepsze poznanie miasta. Po najważniejszych zabytkach oprowadził uczestników Pan Marcin Husak.

Warto podkreślić, że prace przy zasobie archiwum muzycznego prudnickich bonifratrów były możliwe dzięki przeprowadzonej w ubiegłym roku dezynfekcji zasobu oraz jego czyszczeniu. Działania te zostały dofinansowane w ramach projektu Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich – konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierającej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczających przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Maksymilian Kuśka


_______________________________________________________________________

Zakończenie realizacji projektu Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich – konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierającej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczających.

 

Zakończyła się realizacja projektu Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich – konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierającej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczających. W czasie pięciu miesięcy konserwacji poddano cztery obiekty archiwalne. Wykonano również na miarę sto  pudeł z tektury bezkwasowej. Posłużą one do zabezpieczenia obiektów posiadających oprawy wykonane z nietrwałych materiałów.

Dodatkowo zdezynfekowano oraz poddano procesowi czyszczenia całość zasobu archiwum muzycznego konwentu. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie podjęcie prac nad jego zinwentaryzowaniem oraz udostępnieniem osobom zainteresowanym.

Prace konserwatorskie dofinansowane zostały przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu Wpieranie Działań Archiwalnych 2019. Łączny koszt prac konserwatorskich wyniósł 53 930 zł zaś dofinansowanie 48 230 zł (89,43%).

Zapraszamy do odwiedzin naszego archiwum oraz do obejrzenia efektów tegorocznych prac konserwatorskich.

 

_______________________________________________________________

 

TRADYCYJNE METODY LECZNICZE W EUROREGIONIE PRADZIAD

Konwent OO. Bonifratrów w Prudniku  rozpoczął realizację polsko- czeskiego projektu we współpracy z czeskim partnerem Společnost Vincenze Priessnitze z.s. z Jesenika.

Projekt „Tradycyjne metody lecznicze w Euroregionie Pradziad” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu   INTERREG V-  A, Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”  w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad 2014-2020.

Realizowany będzie w okresie 07.2019-06.2020

Jest to typ projektu A czyli po stronie polskiej i czeskiej partnerzy będą realizować działania projektowe.

czytaj dalej


___________________________________________________

Realizacja projektu: Prace nad zasobem archiwalnym bonifratrów prudnickich – konserwacja trzech rękopisów oprawnych oraz teki zawierającej plany i rysunki budynków klasztornych, dezynfekcja i czyszczenie archiwum muzycznego, wykonanie pudeł zabezpieczających.

16 maja rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu dofinansowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Tym razem konserwacji zachowawczej w bloku poddane zostaną trzy rękopisy oprawne, a konserwacji kompleksowej teka, zawierająca plany i rysunki klasztoru. Dodatkowo dla stu obiektów narażonych na uszkodzenie w czasie przechowywania wykonane zostaną na wymiar stosowne pudła zabezpieczające. Ponadto w ramach projektu zdezynfekowany i wyczyszczony zostanie zasób archiwum muzycznego.

Całość kosztów tegorocznego projektu to 53 930 zł z czego dofinansowanie stanowi 89,43% (48 230 zł).

Maksymilian Kuśka

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry