Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Archiwum Konwentu

WIEKI HISTORII ZAPISANE NA KARTACH

Początek archiwum klasztornego datować można na rok 1764, kiedy to zainicjowano
działania, mające na celu powstanie nowego konwentu. Rozpoczęto wtedy
spisywanie pierwszych ksiąg. Bez wątpienia wytwarzano też sporą ilość dokumentów
luźnych, związanych głównie z korespondencją w sprawach fundacyjnych.
Później prowadzono bieżącą korespondencję z podmiotami kościelnymi,
głównie zwierzchnością zakonną oraz Książęco-Biskupim Wikariatem Generalnym
we Wrocławiu, oraz z podmiotami świeckimi, najczęściej w sprawach
gospodarczych.
Od samego początku spisywano kroniki klasztorne, księgi kapitulne i repertoria.
Tworzono na bieżąco jednostki związane z życiem zakonnym, takie jak księgi
braci przychodzących i odchodzących, księgi zmarłych oraz innego rodzaju katalogi
zakonne.

Projekt “Pełna konserwacja trzech rękopisów oprawnych – księgi kapitulnej (sygn. AKBP 15), księgi przychodów z kwesty (sygn. AKBP 671) oraz księgi chorych (sygn. AKBP 884).

 

Projekt „Dezynfekcja, dokończenie inwentaryzacji oraz wydanie drukiem inwentarza archiwum konwentu bonifratrów w Prudniku”

Inwentarz archiwum konwentu bonifratrów w Prudniku – wersja PDF

Projekt „Pełna konserwacja trzech rękopisów oprawnych – ksiąg chorych sygn. AKBP 881 i AKBP 886 oraz księgi intencji mszalnych sygn. AKBP 66”

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry