Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

projekt Pełna konserwacja trzech rękopisów oprawnych

projekt Pełna konserwacja trzech rękopisów oprawnych – księgi kapitulnej (sygn. AKBP 15), księgi przychodów z kwesty (sygn. AKBP 671) oraz księgi chorych (sygn. AKBP 884). 

Od sierpnia do listopada bieżącego roku konwent przy współudziale środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych realizował projekt Pełna konserwacja trzech rękopisów oprawnych – księgi kapitulnej (sygn. AKBP 15), księgi przychodów z kwesty (sygn. AKBP 671) oraz księgi chorych (sygn. AKBP 884).
Celem projektu była kompleksowa konserwacja trzech rękopisów oprawnych, powstałych w drugiej połowie wieku XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Pełnej konserwacji poddano księgę kapitulną z lat 1766–1799, księgę przychodów z kwesty z lat 1791–1828 oraz księgę chorych z lat 1813–1826.
Wartość przeprowadzonych prac zamknęła się w kwocie 54 800 złotych. Zadanie zostało sfinansowane w 89,42% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2018. II nabór organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry