Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Prośba o pomoc


Konwent OO.Bonifratrów
ul. Piastowska 8
48-200 Prudnik

Nr konta: 79 1090 2226 0000 0001 5055 1272
Z dopiskiem: 1- na działalność kultu religijnego, lub 2 – działalność charytatywno-opiekuńcza

Naszą misją jest służenie Bogu obecnemu w drugim człowieku.
Czynienie dobra, do którego nawoływał święty Jan Boży to nasz sposób na życie. Promujemy takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, duchowość i miłość do drugiego człowieka. To wszystko tworzy bonifraterską gościnność czyli szpitalnictwo (od łac. hospitalitas/ ang. Hospitality).

W tym trudnym czasie dla nas wszystkich, prosimy o wsparcie – serdeczne Bóg zapłać

Jak odliczyć darowiznę na Konwent Bonifratrów w Prudniku

Osoby prawne (np.: firmy) mogą przekazaną darowiznę odpisać od dochodu:

  • do 10% uzyskanego dochodu, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Konwentu. Jest to darowizna na działalność pożytku publicznego.

  • bez limitu procentowego ani kwotowego – całą darowiznę, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Konwentu oraz pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny dostarczone przez Konwentu w ciągu 2 lat. Jest to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

Osoby fizyczne (prywatne) mogą przekazaną darowiznę odpisać od dochodu:

  • do 6% uzyskanego dochodu, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Konwentu. Jest to darowizna na działalność pożytku publicznego.

  • bez limitu procentowego ani kwotowego – całą darowiznę, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Konwentu oraz pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny dostarczone przez Konwentu w ciągu 2 lat. Jest to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry