Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Hipoterapia

Hipoterapia – Dlaczego warto?

Oddziaływanie hipoterapii ma szeroką skalę. Priorytetem w tej kwestii jest fakt, że ruchy ciała jeźdźca siedzącego na idącym stępem koniu są zbliżone do ruchów ciała idącego człowieka. Barki, kręgosłup, miednica poruszają się tak jak podczas chodu. Ten terapeutyczny ruch daje osobą niechodzącym bądź słabo chodzącym szansę na systematyczne ćwiczenie prawidłowego wzorca chodu oraz utrzymywania mięśni i stawów w dobrej kondycji. Dzięki temu, że  temperatura ciała konia jest wyższa od temperatury ciała człowieka, jazda na oklep daje efekt rozgrzewającego masażu nóg i miednicy.
Fizjoterapia na koniu to nieustanne ćwiczenie równowagi i koordynacji ciała. Dlatego balansowanie na końskim grzbiecie przekłada się na znaczną poprawę równowagi podczas poruszania się i chodzenia. Zastosowanie odpowiednich pozycji i ćwiczeń podczas sesji terapeutycznej, daje efekty w postaci rozluźnienia całego ciała i likwiduje wzmożone napięcie mięśniowe.

Sfera fizyczna – ma na celu podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacji napięcia mięśniowego, wykształcanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacji, orientacji  przestrzennej i w schemacie własnego ciała, stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.

Sfera emocjonalno – motywacyjna – wzrost motywacji, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, jednoczesne działanie na zmysł działanie na  poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

Sfera społeczna – odpowiada za rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

W naszym Ośrodku, działając zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego naszych Podopiecznych na zajęcia hipoterapeutyczne, dostosowujemy formę zajęć pod katem indywidualnych możliwości, potrzeb, czy zainteresowań. Proponujemy następujące formy hipoterapii:

Fizjoterapię na koniu – usprawnianie ruchowe poprzez gimnastykę leczniczą na koniu poruszającym się stępem.

Psychopedagogiczną jazdę konna z elementami woltyżerki – podejmowaną w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego.

Terapię kontaktem z koniem – której istotą nie jest dosiadanie konia ale nawiązanie z nim pozytywnych relacji oraz rozwijanie nowych umiejętności i kontaktów społecznych.

Dzięki funkcjonującej przy naszym Ośrodku stajni, krytej ujeżdżalni i oczywiście obecności koni, nasi Podopieczni mają możliwość regularnego korzystania z sesji terapeutycznej „na końskim grzbiecie”. Biorąc w nich udział doskonalą swoje umiejętności,  aktywnie spędzając czas zapobiegając następstwom stagnacji ruchowej.

Różne oblicza hipoterapii

Słysząc o korzyściach płynących z zajęć hipoterapeutycznych, czy wskazaniach do podjęcia właśnie tej metody terapii, często uwagę skupia się wyłącznie na aspekcie fizycznym, czyli korzyściach jakie można uzyskać poprzez wpływ ruchu i ciała konia w procesie rehabilitacji. Warto jednak pamiętać, że hipoterapia to nie tylko rehabilitacja obszaru fizycznego ale również: psychicznego, społecznego i emocjonalnego.

Przeciwwskazania bezwzględne takie jak: lęk, brak kontroli głowy, podeszły wiek, uczulenia, to czynniki uniemożliwiające zakwalifikowanie pacjenta do korzystania z fizjoterapii na koniu. Tu jednak, na pomoc przychodzi nam uniwersalność i szeroka skala oddziaływania hipoterapii.

Terapia kontaktem z koniem; bo o niej będzie mowa, ma na celu nawiązanie relacji pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, przeciwdziałanie bierności i stagnacji, uczucia izolacji, dostarczanie pozytywnych bodźców i rozwinięcie komunikacji.

Hipoterapia kontaktem z koniem, daje naszym Podopiecznym możliwość rozwijania nowych umiejętności i kontaktów społecznych. Hipoterapia zmusza do wyjścia poza ściany pokoju, poza mury budynku, w efekcie do zwiększonego udziału w życiu społecznym.

Hipoterapia kontaktem z koniem uczy komunikacji gestów, otwartości,  budowania więzi, wyrażania emocji. Obserwacja koni , ich zachowań w stadzie, ruchów, jest źródłem do rozwijania i doskonalenia komunikacji.

Koń potrafi wyzwalać różne, często skrajne emocje- od strachu po miłość, uwrażliwia, uczy opiekuńczości. Podczas w czasie trwania terapii można zaobserwować jak Mieszkańcy naszego Ośrodka otwierają się przed zwierzęciem, wyrażają własne uczucia, emocje, sympatię: przytulając go, głaskając, opiekując się nim.

Nasz zwierzyniec

Każdy kto kiedykolwiek posiadał zwierze wie, że oprócz niezaprzeczalnej radości jaką czerpiemy z możliwości przebywania w towarzystwie naszego ulubieńca, zwierze to również ogromny obowiązek, a im większe to zwierze…. tym pracy przy nim zdecydowanie więcej. Wiedzą o tym nasi podopieczni, którzy chętnie angażują się we wszelkiego rodzaju pomoc przy zwierzętach, faworyzują swoich ulubieńców przynosząc im przysmaki, dbając o ich czystość, głaszcząc, mówiąc do nich.

Czysta, wywietrzona stajnia, systematyczna pielęgnacja sierści i kopyt, dobrej jakości pasza, świeża woda, codzienna możliwość przebywania na wybiegu czy pastwisku, bezstresowy chów … wszystkie te elementy mają ogromny wpływ na zdrowie i dobrą kondycję psychiczną naszych zwierząt, która przekłada się na wzajemne zaufanie i dobrą pracę konia w roli terapeuty.

Przebywanie ze zwierzętami w otoczeniu natury, wyzwala w naszych Podopiecznych wiele pozytywnych , spontanicznych reakcji, dając poczucie szczęścia i powodu do uśmiechu.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry