Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Obchody uroczystości ku czci św. Jana Bożego

8 marca, oprócz Dnia Kobiet, co roku celebrujemy święto ku czci założyciela Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego. Mimo, iż świętowaliśmy w swoim gronie, dzień był bogaty w wydarzenia, a przygotowania zaczęły się już kilka dni wcześniej.

Co roku przypominamy sobie postać świętego Patrona, aby czerpać inspiracje z jego postaw i służby wobec chorych, bezdomnych i osób z marginesu społecznego. Chcąc przygotować się do przeżywania odpustu, podopieczni i pracownicy przygotowali deklaracje konkretnych dobrych uczynków, każdy na miarę swoich możliwości. Zostały one złożone jako dar ołtarza w czasie Mszy św. odpustowej odprawionej przez ks. Kazimierza Gierę.
Kolejne punkty obchodów to: spotkanie edukacyjne połączone z konkursem wiedzy nt. św. Jana Bożego (podopieczni zaskoczyli nas doskonałą znajomością faktów z jego życiorysu), odtworzenie sztuki o świętym Patronie sprzed kilkunastu lat (była to okazja do powspominania tych, którzy już od nas odeszli), spotkanie integracyjne przy kawie, warsztaty plastyczne tematycznie związane ze Świętym i jego posługą, których efektem są prace wykonane wspólnie przez podopiecznych i personel.

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości odpustowej:

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry