• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
 • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
 • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wydarzenia i szkolenia

grudzień 2017

Uwaga konkurs !!!

ABC bioetyki  jest  konkursem  z zakresu podstawowych problemów bioetycznych realizowanym w okresie od 17.11.2017 do  28.02.2018 r. w formie osobistej lektury  wyznaczonych, udostępnionych w Internecie materiałów i  rozwiązywania pytań konkursowych. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komitet Bioetyki Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, którego członkowie tworzą jury konkursu.

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie osoby współpracujące z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów- niezależnie od formy zatrudnienia.
 2. Materiały konkursowe umieszczane są na stronie: www.bonifratrzy.pl
 3. W okresie trwania konkursu publikowane będą pytania do artykułów z danego miesiąca. Odpowiedzi na pytania należy przesłać w formie elektronicznej na adres: bioetyka@bonifratrzy.pl do godziny 23.59 ostatniego dnia danego miesiąca konkursowego. W tytule e-mail  należy umieścić następującą treść:  „ ABC-miesiąc- konwent- nazwisko”  np.:  ABC-listopad-Kraków-Nowak, a w treści wiadomości e-mail dane osobowe z numerem telefonu i odpowiedź na pytanie.
 4. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnikowi przysługuje 1 pkt. (jeden punkt). Za odpowiedź nieprawidłową -0,5pkt. (minus pół punkta).
 5. Finałowy etap konkursu „ABC Bioetyki” odbędzie się podczas konferencji bioetycznej w marcu 2018 roku. Do etapu finałowego zostanie zakwalifikowanych około 15 uczestników konkursu, którzy uzyskają najlepszy wynik punktowy. O ostatecznej liczbie uczestników zdecyduje jury konkursu. Jeżeli z przyczyn niezależnych nie dojdzie do przeprowadzania w/w konferencji  etap finałowy zostanie przeprowadzony w innym terminie zapowiedzianym  z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie Komitetu Bioetyki:  https://bonifratrzy.pl/komitet-bioetyki/
 6. Etap finałowy składał się będzie z części pisemnej i ustnej. Odpowiedzi na wszystkie pytania będzie można znaleźć w w/w materiałach konkursowych.
 7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody:

                I miejsce         2 500 PLN 

                II miejsce        1 000 PLN 

               III miejsce          500 PLN

W przypadku nieuzyskania przez uczestników finału ponad 50 % możliwych do zdobycia punktów  jury konkursu w porozumieniu z Bratem Prowincjałem może ustalić inną wysokość i podział nagród.

 1. Spośród osób niezakwalifikowanych do etapu finałowego, które uzyskają powyżej 50% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym- internetowym etapie konkursu zostaną rozlosowane 3 nagrody w wysokości 100 złotych.
 2. Zastrzeżenia co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi można zgłaszać pod adresem: bioetyka@bonifratrzy.pl W przypadku uznania zastrzeżeń za zasadne , jury konkursu może zdecydować o usunięciu danego pytania konkursowego.  Dotyczy to pierwszej, internetowej części konkursu.

Serdecznie zachęcamy do lektury artykułów i konkursowej rywalizacji!

Poniżej, w poszczególnych linkach, zamieszczamy artykuły do lektury i pytania konkursowe na listopad 2017 r.

 

prof. T. Biesaga „Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna”

prof. T. Biesaga „Europejska Konwencja Bioetyczna”

 

Pytania konkursowe LISTOPAD 2017 r.

 

 

 

Sprawozdanie z I Światowego Kongresu Bioetyki Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

W dniach 11-14 września 2017 r. w Hiszpanii odbył się I Światowy Kongres Bioetyki zorganizowany przez Komitet Generalny Bioetyki Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Wzięło w nim udział ponad 450 uczestników reprezentujących wszystkie kontynenty i większość prowincji zakonu, w tym delegacja polska, w skład, której weszli zarówno członkowie komitetu bioetyki Prowincji Polskiej, jak i przedstawiciele dzieł zakonu.

Przez cztery dni, niewielkie podmadryckie miasteczka El Escorial i San Lorenzo de El Escorial, w których mieściła się siedziba Filipa II, i gdzie do dziś spoczywają prochy większości królów hiszpańskich, były świadkiem głębokiej refleksji bioetycznej braci, współpracowników świeckich, przedstawicieli świata nauki, zaprzyjaźnionych zgromadzeń męskich i żeńskich, a także licznie obecnych członków komitetów etycznych z różnych prowincji. Motto kongresu brzmiało: „Szpitalnictwo – Bioetyka – Osoba” i te pojęcia towarzyszyły, jako myśl przewodnia wszystkim wystąpieniom i dyskusjom: jak połączyć charyzmat zakonu szpitalnego, którym jest gościnność/szpitalnictwo według przykładu św. Jana Bożego z problemami współczesności, które są przedmiotem badań bioetyki?

Sprawozdanie z I Kongresu Bioetyki

bioetyka2a

Szkolenia:

 1. Komitet Bioetyczny prowadzi z własnej inicjatywy szkolenia dla pracowników Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Na adres mailowy (bioetyka@bonifratrzy.pl).można w każdym terminie przesyłać tematy szkoleń, których potrzebę widzą pracownicy Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego, bracia zakonni lub Prowincjał.
 3. Termin najbliższego szkolenia wraz z jego tematyką publikowany jest na stronie internetowej bonifratrzy.pl w zakładce Komitet Bioetyczny.
 4. Szkolenia dostępne są dla wszystkich pracowników i współpracowników Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego, braci zakonnych i wolontariuszy.
 5. Materiały szkoleniowe umieszczane są na ogólnodostępnej stronie internetowej bonifratrzy.pl w zakładce Komitet Bioetyczny.

Termin najbliższego spotkania stałego: 17 września 2016 r.

17.09.2016 – Kraków

,,Życie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w Domach Pomocy Społecznej”