• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Akt Notarialny dla Domu Zakonnego na Ukrainie

Po wielu latach starań, 21 czerwca 2024 roku, uzyskaliśmy Akt Notarialny dla Domu Zakonnego na Ukrainie, którym kieruje br. Tomasz Wawrzyniec Iwańczuk OH.

Dzięki przychylności Kurii we Lwowie, wielu przyjaciół oraz Pana Ryszarda Dąbrowskiego, cały proces zakończył się podpisaniem dokumentów przez br. Prowincjała Franciszka Salezego Chmiela. Jest to bardzo ważny dokument potrzebny do wszystkich działań administracji i rozpoczęcia budowy nowego dzieła w Drohobyczu. Mimo działań wojennych udało się pokonać trudności i podpisać akt notarialny przed notariuszem we Lwowie, panią Larysą Kociurubą oraz kanclerzem Kurii Biskupiej we Lwowie, ks. Władysławem Grymskim.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie i modlitwy!