• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Zarządu Prowincji we Wrocławiu

4 lipca 2024 r. w konwencie bonifratrów we Wrocławiu odbyło się 25. posiedzenie Zarządu Prowincji w kadencji 2022-2026. W pierwszej części posiedzenia, po wspólnej modlitwie południowej w kaplicy konwentu, przewodniczący Zarządu Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel wraz z radnymi omówił sprawy personalne braci i przedłożone na radę wnioski z poszczególnych konwentów, które wymagały omówienia i wydania zgody na ich realizację.

Druga część posiedzenia poświęcona była konwentowi wrocławskiemu, w tym planom zagospodarowania nieużywanej obecnie części kompleksu klasztorno-szpitalnego przy ul. Traugutta 57/59. W tej części posiedzenia oprócz Zarządu Prowincji uczestniczył Przeor konwentu we Wrocławiu, Br. Dawid Fidziński z obecnymi tego dnia braćmi ze Wspólnoty oraz Prezes Spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Pan Jacek Graliński i Pani Anna Hoffmann, Koordynator ds. Zakupów i Inwestycji BCM. Na prośbę O. Prowincjała, Prezes BCM przedstawił uczestnikom spotkania główne założenia wsparcia konwentu przez Spółkę Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. oraz w przystępny sposób nakreślił plany inwestycyjne związane z wyżej wspomnianą nieruchomością. Inwestycja ta niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zgód zarządu generalnego Zakonu wejdzie w fazę realizacji. W obiekcie przewidziana jest działalność medyczna. Prezes na zakończenie poprosił braci o wsparcie, mając świadomość, że jest to projekt trudny, wymagający szczególnego zaangażowania sił Spółki.

Zdaniem Ojca Prowincjała Franciszka Salezego Chmiela przyjęta opcja działalności w duchu bonifraterskiego charyzmatu jest najlepsza i nie wiąże się z ryzykiem wizerunkowym naszej Prowincji.

Wspólnocie konwentu wrocławskiego dziękujemy za okazaną tego dnia gościnność i życzymy owocnej współpracy z BCM.