• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizyta w Kurii Prowincjalnej

We środę 19 czerwca 2024 r. Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel gościł w Kurii Prowincjalnej przyjaciół naszej Prowincji, na czele z o. Romanem, franciszkaninem konwentualnym, który na co dzień posługuje w Watykanie i jest penitencjarzem papieskim.

Podczas wspólnego obiadu najbliżsi Współpracownicy O. Prowincjała mieli okazję poznać kilka historii o współpracy, wsparciu, którego doświadczyła Prowincja na przestrzeni ostatnich lat od lub za pośrednictwem zacnych Gości.

Prowincjał po wspólnym nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu w kościele bonifratrów przedstawił Gościom bogatą a zarazem trudną, naznaczoną ludzkim cierpieniem historię tej bonifraterskiej świątyni.

To dzisiejsze nieformalne spotkanie było również wyrazem naturalnej, bonifraterskiej gościnności.