• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Poświęcenie nowej siedziby Biura Zarządu Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Warszawie

„Niech ta nowa perspektywa pozwoli Zarządowi Bonifraterskiego Centrum Medycznego szerzej spojrzeć na charyzmat szpitalnictwa i na wyzwania, jakie dziś przed nim stoją” – powiedział ojciec Franciszek Salezy Chmiel, prowincjał Bonifratrów, podczas poświęcenia nowej siedziby Biura Zarządu spółki w warszawskim biurowcu Intraco.

Prezes Jacek Graliński podkreślił, że nowa siedziba ma przede wszystkim podnieść efektywność pracy, co powinno otworzyć spółkę na nowe wyzwania i budować świadomość jej marki. Zarząd planuje powrót do budynku przy ul. Sapieżyńskiej za kilkanaście miesięcy, po niezbędnych pracach modernizacyjnych.

Nowe Biuro Zarządu pobłogosławił Ojciec Hubert Matusiewicz, rektor Kościoła pw. św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Bracia życzyli Zarządowi oraz pracującym w nowej siedzibie koordynatorom powodzenia i wytrwałości w pracy oraz opieki Bożej w działaniach na rzecz realizacji charyzmatu szpitalnictwa.

Miłym akcentem łączącym nową siedzibę z Kurią Bonifratrów jest fototapeta prezentująca wnętrze warszawskiego kościoła Bonifratrów, widoczna z perspektywy korytarza od drzwi wejściowych. Z okien na 29. piętrze biurowca przy ul. Stawki doskonale widać fasadę kościoła, a w biurze jest dostępny kwartalnik „Bonifratrzy w służbie chorym”.