• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Misja szpitalnictwa i troska o potrzebujących – ojciec Franciszek Salezy Chmiel w Radio Wnet

Naszą misją jest troska o najbardziej potrzebujących, wsparcie dla osób zagubionych, osamotnionych, bezradnych. W ten sposób realizujemy misję niezwykłego człowieka, wielkiego mistyka miłosierdzia – powiedział Ojciec Franciszek Salezy Chmiel w rozmowie z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim. Rozmowa została wyemitowana w środę, 3 lipca 2024 r. na antenie Radia Wnet.

Ojciec Franciszek przybliżył słuchaczom Radia Wnet historię Zakonu Bonifratrów. Opowiadał m.in. o nawróceniu Św. Jana Bożego pod wpływem kazania Św. Jana z Avili, o jego pobycie w szpitalu psychiatrycznym i narodzinach misji szpitalnictwa płynącej ze świadomości, że opieka nad chorymi powinna się odbywać inaczej niż miało to miejsce w XVI-wiecznej Hiszpanii, o tym, jak skutecznie egzekwował środki na prowadzenie działalności dobroczynnej; a także o tym, jak bracia bonifratrzy trafili do Polski, jak założyli pierwszy szpital w Krakowie, jak centrum bonifraterskiego ziołolecznictwa zostało w zawierusze powojennej przeniesione z Wilna do Łodzi.

„Dzisiaj wciąż staramy się patrzeć na naszą działalność przez pryzmat osób potrzebujących, widząc ich potrzeby zarówno w wymiarze duchowym, jak i somatycznym oraz społecznym” – mówił Ojciec Prowincjał, podkreślając znaczenie charyzmatu i tradycji stojącej za Zakonem Bonifratrów.

„Święty Jan Boży, umierając w otoczeniu swoich współpracowników, zostawił im proste i jednoznaczne przesłanie. Powiedział: „Bracia, czyńcie dobro”. I my dzisiaj to jego przesłanie realizujemy – przy wsparciu naszych współpracowników, osób świeckich. Zresztą, święty Jan Boży był osobą świecką, wielu jego współpracowników było świeckimi. Wspólnie tworzymy wielką rodzinę szpitalną, starając się wspierać potrzebujących” – podkreślał Ojciec Franciszek.

W rozmowie nie zabrakło też wątków dotyczących wydarzeń w Strefie Gazy oraz wojny na Ukrainie. Jak podkreślał Ojciec Prowincjał, to miejsca, które potrzebują dzisiaj zdecydowanych, systemowych rozwiązań politycznych i dyplomatycznych podejmowanych przede wszystkim z troską o ludzi którzy tam żyją i którzy chcą żyć w pokoju. „To polityczne rozwiązanie powinno już dawno nastąpić” – zaznaczył.

Pytany o sprawę krzyży w urzędach, ojciec Franciszek przytoczył historię poświęcenia bloku radiologicznego w szpitalu w Nazarecie, podczas której szef oddziału, Żyd, nie widział problemu ani w obecności krzyża, ani w tym, żeby go sam zawiesił. „Papież Jan Paweł II mówił w Zakopanym: szanujcie krzyż, brońcie krzyża, bo bez krzyża nie będzie niczego. Tam, gdzie są katolicy, obecność krzyża zawsze jest zasadna” – podkreślił.

Opowiadał też o swoim powołaniu do życia zakonnego oraz o spełnionych marzeniach  i ambicjach związanych z działalnością Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego im. Św. Jana Bożego.