Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej

Do 5 października 2018r. trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego, które są prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów. Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni pierwszego i drugiego stopnia, zarówno duchownych jak i świeckich. Poniżej rozmowa z ks. dr hab. Grzegorzem Godawą, kierownikiem Podyplomowych Studiów Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego – zachęcamy do lektury.

PSZOD rozmowa z ks. dr hab. G. Godawą