• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Życzenia Ojca Prowincjała na Uroczystość Świętego Jana Bożego

W przededniu Święta Założyciela Zakonu Bonifratrów – Świętego Jana Bożego Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel, OH składa całej Rodzinie Szpitalnej serdeczne życzenia.