Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Życzenia Prowincjała br. Łukasza Dmowskiego OH na Nowy Rok 2022

Z okazji Nowego Roku Prowincjał Zakonu Bonifratrów, br. Łukasz Dmowski OH skierował do nas wszystkich życzenia.
Jak sprawić, by dni nowego roku upływały nam w wolniejszym tempie i przyniosły więcej dobra? Możecie się dowiedzieć, oglądając poniższy film.

Pełnego miłości, nadziei i dobrych czynów roku 2022!

 

Życzenia Prowincjała Zakonu Bonifratrów na Nowy Rok