• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zjazd Scholastyków, Wiedeń

W dniach 26.08. – 2.09.2018 w konwencie wiedeńskim przy kurii Prowincji Austriackiej Zakonu Szpitalnego odbywa się europejskie spotkanie braci scholastyków, którzy znajdują się w okresie tzw. formacji podstawowej. Z naszej prowincji udział bierze 5 braci scholastyków oraz ich opiekun br. Sadok Snopek – magister scholastykatu. Poza braćmi z Polski w spotkaniu uczestniczą bracia z Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Chorwacji i Słowacji oraz z ramienia Rady Generalnej br. Rudolf Knopp.

Spotkanie ma charakter formacyjno-integracyjny. Wspólny czas jest okazją do wymiany doświadczeń, podjęcia wspólnej refleksji, wyrażenia własnych przemyśleń i oczekiwań, które dotyczą nie tyko okresu formacji ale szeroko rozumianej misji bonifraterskiej.

Czas ten pozwala w sposób bezpośredni i konkretny przeżyć międzynarodowy wymiar zakonu oraz poczuć jego jedność, która wyraża się w podejmowaniu wspólnej misji, niezależnie od kraju pochodzenia, a skierowana jest zawsze na pomoc osobom chorym, ubogim i potrzebującym.