Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zaproszenie na spotkanie bioetyczne

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich dzieł i osoby zainteresowane na spotkanie bioetyczne, które odbędzie się 24 listopada w naszym Konwencie Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu (ul. R.Traugutta 57/59 50-417 Wrocław).

Będzie ono poświęcone celom statutowym i aspektom praktycznym funkcjonowania Komitetu Bioetycznego oraz omówieniu konkretnych zagadnień i problemów zgłoszonych przez poszczególne ośrodki.

W spotkaniu wezmą udział zaproszeni eksperci:

  • ks. dr hab. Andrzej Muszala – dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  • dr Małgorzata Szeroczyńska – prokurator, doktor nauk prawnych, psycholog
  • dr Iwona Filipczak-Bryniarska – specjalista medycyny paliatywnej i neurologii, Ordynator Oddziału Paliatywnego Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki ds. medycyny paliatywnej w Woj. Małopolskim
  • dr n. med. Dominik Krzyżanowski – specjalista pielęgniarskiej opieki paliatywnej, kierownik Zakładu Medycznych Nauk Społecznych w Katedrze Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik Hospicjum Bonifratrów we Wrocławiu
  • oraz ks. dr Jan Kaczkowski – bioetyk, prezes Puckiego Hospicjum p.w. św. Ojca Pio

Koordynatorem spotkania jest brat Łukasz Dmowski.

W imieniu organizatorów i swoim bardzo proszę o zgłoszenie do dnia 18 listopada 2015 uczestników z poszczególnych ośrodków, oraz zagadnień/problemów jakie chcielibyście Państwo, aby zostały omówione na spotkaniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: bioetyka@bonifratrzy.pl