Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zakończenie wizytacji kanonicznej w Nazarecie

Wczoraj, 5.04.2023 r. zakończyła się oficjalna część wizytacji kanonicznej Wspólnoty Bonifratrów w Nazarecie. Po przeprowadzeniu wizytacji zgodnie z programem bracia udali się do biskupa Rafic Nahra, sióstr i współpracowników Szpitala p.w. Św. Rodziny.

Pięknym akcentem dla naszej wspólnoty był koncert pasyjny w wykonaniu greckiego mnicha Nikodemusa.