• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zakończenie Konferencji Prowincjalnej Bonifratrów 14-17.04.2024 r.

Po intensywnych dniach sprawozdań, relacji oraz wspólnej modlitwie ostatni dzień Konferencji w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Granat w Zakopanem, 17 kwietnia 2024 r. zakończyła Msza św. Ten dzień poświęcony był relacjom przeorów z bieżącego życia wspólnot lokalnych, które tworzą konwenty Prowincji Polskiej, wspólnej analizie i komentarzu Deklaracji XXXIII Kapituły Prowincjalnej w perspektywie minionych dwóch lat obecnej czteroletniej kadencji 2022-2024 oraz określeniu, po wspólnej rozmowie, kierunku realizacji i rozwoju misji apostolskiej w Drohobyczu, co stanowi mocny mandat dla podejmowanych działań w duchu charyzmatu św. Jana Bożego tamtejszej wspólnoty braci.

Przed Mszą św. O. Prowincjał podsumowując Konferencję wyraził swoją wdzięczność przełożonemu generalnemu za skierowane do uczestników Konferencji pismo, podziękował braciom przeorom za realizację zaleceń po przeprowadzonej przez niego w ostatnich miesiącach wizytacji kanonicznej, podkreślił, że najważniejsze dla braci jest życie duchowe, w tym nawrócenie i modlitwa. Jednocześnie zaznaczył, że obok aktów duchowych ważna jest również wspólnota stołu. Ojciec Prowincjał stara się budować i pielęgnować więzi z braćmi przez regularne odwiedzanie wspólnot. Na zakończenie wyraził swoje zadowolenie z poparcia przez braci realizacji misji w Drohobyczu i ma nadzieję, że z tej Konferencji wypłynie jak najwięcej dobra.