• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

XXXIII Kapituła Prowincjalna Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów

W dniach 4-8 kwietnia 2022 r., w ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym Totus Tuus w Zembrzycach k/Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęła się XXXIII Kapituła Prowincjalna Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów.

Kapitule przewodniczy przybyły z Rzymu I Radny Generalny Zakonu brat Joaquim Erra Mas, a towarzyszy mu III Radny Generalny br. José Augusto Gaspar Louro. Kapituła obraduje pod hasłem Wychodzić do innych by z pasją szerzyć szpitalnictwo.

W Kapitule bierze udział Zarząd Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów oraz 13 delegatów, którzy podczas kilkudniowych obrad podsumują dotychczasową działalność Prowincji, jej stan duchowy, formację, ekonomię oraz dokonają wyboru nowych władz Prowincji – prowincjała i definitorium na kolejną czteroletnią kadencję.

Podczas Kapituły prosimy o modlitewną pamięć.

Jezu Miłosierny Samarytaninie, 

naucz nas, prosimy, jak rozeznawać przyszłość,

uchroń od rutyny i przeciętności w naszej misji.

Duchu Święty, ożywiaj bonifraterskie wspólnoty,

obdarzaj  braci i współpracowników duchem proroczego współczucia:

Niech człowiek cierpiący będzie naszą drogą do Ciebie – Trójjedyny Boże!

Pozwól nam wyjść poza nasze ograniczenia, problemy i trudności

i współdzielić naszą misję ze wszystkimi Ludźmi Dobrej Woli.

Patronko Zakonu Szpitalnego, święty Józefie, święty Janie Boży

                                                                                                                    – Módlcie się za nami!