XXXII Kapituła Prowincjalna Zakonu Bonifratrów

W piątek, 13 kwietnia 2018 r. XXXII Kapituła Prowincjalna zakończyła swe obrady.

Relacja z VI dnia XXXII Kapituły Prowincjalnej

 

W środę, 11 kwietnia 2018 r., po wyborze Rady Prowincji do braci kapitulnych dołączyli współpracownicy wszystkich dzieł by przez dwa dni wspólnie obradować.

 

Relacja z V dnia XXXII Kapituły Prowincjalnej

Relacja z IV dnia XXXII Kapituły Prowincjalnej