• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

XX Zjazd Formacyjno-Integracyjny w Zembrzycach – Dzień 2

Za nami kolejny dzień Zjazdu Formacyjno-Integracyjnego, nasyconego inspirującymi wykładami, intensywnymi warsztatami grupowymi, ale również wzruszającymi spotkaniami, które jeszcze silnej zacieśniły więź Rodziny Bonifraterskiej.

Po sycącym śniadaniu uczestnicy Zjazdu zgromadzili się w Auli, gdzie odbył się cykl wykładów prowadzonych przez ks. dr. hab. Antoniego Bartoszka, dedykowanych służbie zdrowia, bazujących na publikacjach Jana Pawła II („Samaritanus bonus” oraz „Salvifici doloris”), poświęconych cierpieniu i służbie chorym. Słuchacze z nieukrywanym zainteresowaniem chłonęli każde słowo. W pierwszej części wykładu ks. Bartoszek opierając się na przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie zaczerpniętej z Ewangelii św. Łukasza, ukazał wymiar codziennej pracy personelu medycznego w świetle etyki i wiary katolickiej. W drugiej części głębokiej, merytorycznej refleksji uczestnicy zapoznali się z integralną koncepcją antropologiczną oraz wnikliwą, wielopłaszczyznową analizą istoty i wielu wymiarów cierpienia w oparciu o starotestamentalną historię Hioba.

Nadszedł czas na prace w grupach, podczas których pracownicy placówek bonifraterskich dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z okazywaniem empatii pacjentowi, potrzebą nieprzerwanej otwartości na jego problemy, a także refleksją nad wartością zdrowia i sensem ludzkiego cierpienia.

Wśród tych wszystkich działań i aktywności szczególne miejsce zajmował czas poświęcony Panu Bogu – począwszy od porannej jutrzni poprowadzonej przez braci bonifratrów, przez Mszę Świętą, aż po wieczorną adorację przed Najświętszym Sakramentem. Te ważne momenty łączyły wszystkich zebranych w duchowym wymiarze skupienia i wspólnej modlitwy.

Nie zabrakło czasu na rozmowy, dzielenie się wrażeniami z poprzedniego dnia. Wspólna sesja zdjęciowa pozwoliła na uwiecznienie radosnych chwil.

Miniony dzień zawierał w sobie nie tylko intensywną pracę, ale przyniósł również możliwość budowania relacji, wzajemnej wymiany doświadczeń i pozyskania inspirującej wiedzy. Oczekujemy z niecierpliwością na kolejne dni, które zapowiadają się równie interesująco!