• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

X Konferencja Ochrony Zdrowia BÓL I CIERPIENIE – OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI

Wydział Teologiczny i Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Zakonem Bonifratrów serdecznie zapraszają na X Konferencję Ochrony Zdrowia BÓL I CIERPIENIE – OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI. Ciąża patologiczna. Diagnostyka i terapia wad płodu. 

W konferencji biorą udział najwybitniejsi polscy diagności i terapeuci prezentując osiągnięcia swych ośrodków. W trakcie 3 sesji przedstawione zostaną poniższe zagadnienia:

  • Diagnostyka przedurodzeniowa wad płodu
  • Terapia wewnątrzmaciczna wad płodu
  • Leczenie wad płodu po urodzeniu

Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2021 r. online na platformie Cisco Webex Meetings. Początek godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny. Uczestniczy otrzymują punkty edukacyjne.

Zapisy na konferencję i certyfikaty uczestnictwa w konferencji w formie elektronicznej prosimy przesyłać do Organizatora – ks. dr hab. Dariusza Patera, prof. UKSW na adres mailowy: paterdarek@wp.pl

Program konferencji