• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wsparcie Ukrainy – misja humanitarna do Chersonia

W dniach 18-21 kwietnia 2024 r. odbyła się misja humanitarna Zakonu Bonifratrów do Chersonia na Ukrainie. To już trzeci konwój z pomocą humanitarną do miasta położonego na pierwszej linii frontu. 9-osobowa grupa duchownych i wolontariuszy 4 busami wypełnionymi darami żywnościowymi, słodyczami, środkami czystości i lekarstwami wyruszyła by nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

W dniu 18 kwietnia 2024 r. Ojciec Prowincjał, Franciszek Salezy Chmiel wyruszył wraz z I Radnym, bratem Pawłem Kulką z Iwonicza by w Drohobyczu dołączyć do większego konwoju pomocy organizowanej przez Zakon Bonifratrów, Caritas lwowski, parafię Św. Bartłomieja Apostoła. Pierwszy nocleg bracia, księża i wolontariusze spędzili w Winnicy, mieście położonym 400 km przed Chersoniem, u Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanego Poczęcia. W tym miejscu siostry starają się realizować swój charyzmat przez służbę dzieciom, prowadząc przedszkole dla najmłodszych. W ramach programu Zestawu Nadia przekazano maluchom paczki ze słodyczami, artykułami szkolnymi i zabawki. W dniu 19 kwietnia br. misja humanitarna bezpiecznie dotarła do Chersonia prosto na spotkanie z mieszkańcami miasta. Rozdano żywność i środki czystości dla 96 osób potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu miejscowych wolontariuszy konwój bezpiecznie mógł spędzić noc korzystając z gościny lokalnych rodzin by ustalić plan działania na kolejny dzień rozdawania pomocy humanitarnej. W dniu 20 kwietnia br. udało się przekazać żywność i środki czystości 300-osobowej grupie mieszkańców. Dzieciom rozdawaliśmy pomocowe zestawy dziecięce ze słodyczami i żywością. Tego dnia odwiedziliśmy również szkołę tańca, którą już wcześniej wspieraliśmy finansowo, gdy w grudniu 2023 r. budynek szkolny został całkowicie zniszczony przez 2 bezzałogowe shachedy. Tym razem w ramach Zestawów Nadia rozdano grupie 70 uczniów zestawy z żywnością i słodyczami, książki i zabawki. Radość dzieci była ogromna, w ten sposób mogliśmy wnieść trochę uśmiechu w ich codzienną, wojenną rzeczywistość. Ostatnim punktem na mapie niesienia pomocy był miejscowy szpital, w którym spotkaliśmy się z lekarzami i personelem medycznym. Przekazano lekarstwa, pieluchy dla dzieci i dorosłych oraz wózki inwalidzkie.

Dziękujemy wszystkim za pomoc – darczyńcom, Zakonowi Bonifratrów, Grupie Ukraine Emergency Coordination Team, wolontariuszom Andrijowi Sochanowi, Wołodymyrowi Kriwzunowi, Eugeniuszowi Kabałykowi, Wojciechowi Małecie, Michałowi Stupnickiemu, ks Mirosławowi Lechowi, ks. Tadeuszowi Kupczyńskiemu oraz rodzinom w Chersoniu, które udzieliły schronienia. Dzięki Wam udało się przekazać najbardziej potrzebującym 6 ton żywności! Bóg zapłać!

Módlmy się o jak najszybsze zakończeniu tej okrutnej wojny!