• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wsparcie finansowe parafii w Drohobyczu na Ukrainie

Od prawie półtora roku nasza prowincja wspomaga obywateli Ukrainy, którzy zostali brutalnie i zbrojnie napadnięci przez rosyjskich najeźdźców. 15 maja 2023 r.  za zgodą Rady Prowincjalnej Br. Franciszek Salezy Chmiel, prowincjał wręczył dotację finansową z budżetu prowincji na zakup samochodu dostawczego dla parafii w Drohobyczu. Wzorowa współpraca pomiędzy braćmi, parafią i kurią prowincjalną zaowocowała wieloma projektami dostarczając żywność, leki, odzież, środki medyczne i sanitarne oraz pomoc dla dzieci i chorych. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy nas wspierali w tym zakresie pomagając poranionym sąsiadom z Ukrainy. Bóg zapłać!

 

Zachęcamy do obejrzenia krótkich wypowiedzi Ojca Prowincjała, Franciszka Salezego Chmiela i ks. Mirosława Lecha, proboszcza z parafii p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Drohobyczu

 

​​​​​​