• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizytacja kanoniczna we Wrocławiu

Po powrocie z Bresci, ze ślubów br. Józefa Ojciec Prowincjał rozpoczął z braćmi i współpracownikami wizytację kanoniczną w konwencie i dziełach apostolskich we Wrocławiu. Odbyły się zarówno spotkania w grupach jak i indywidualne z wizytatorem.
Misja szpitalnictwa jest realizowana w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o. na Podwalu, Pro-Vicie, Hospicjum na Poświętnem i przy ul.Traugutta we Wrocławiu. Podjęliśmy wiele ważnych tematów aktywności na teranie Wrocławia, ale również w skali całej Polski. Założenia, plany i wyznaczone nowe cele oraz zalecenia zostały przedstawione na koniec wizytacji w dniu 30 kwietnia w wigilię Imienin br. Ryszarda Pampuri.