• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizytacja kanoniczna w Zebrzydowicach

W ramach wizytacji odbyły się spotkania wizytatora z braćmi, w DPS w Zebrzydowicach i WTZ. Była też okazja odwiedzić chorych i podopiecznych.
W czasie spotkania Prowincjała z braćmi omówiono plany na przyszłość najstarszego Konwentu z 1611 roku. Odbyły się też wizyty w dyrekcji, z pracownikami i podopiecznymi, odwiedził nas również ks. proboszcz. Atmosfera w domu w Zebrzydowicach jest bardzo rodzinna i przyjazna dla mieszkańców.