• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizytacja kanoniczna w konwencie warszawskim

W dniach 13-15 kwietnia 2023 r. w konwencie w Warszawie odbywała się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Prowincjała br. Franciszka Salezego Chmiela.

W pierwszym dniu brat Prowincjał odbywał rozmowy ze współbraćmi z konwentu i kapłanami posługującymi w domu warszawskim.
Dzień drugi przeznaczony był na spotkania z mieszkańcami i podopiecznymi Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego i jadłodajni dla ubogich oraz współpracownikami wszystkich dzieł apostolskich mieszczących się w Warszawie. W trzecim dniu kontynuowane były rozmowy ze współbraćmi. Odbyła się również wizyta u księdza proboszcza parafii na terenie której znajduje się nasz konwent.

W godzinach popołudniowych w obecności całej warszawskiej wspólnoty, br. Prowincjał podsumował i zakończył wizytację kanoniczną.