• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizytacja kanoniczna w konwencie w Piaskach-Marysinie

W dniach 20 – 22 kwietnia tego roku odbyła się wizytacja kanoniczna we wspólnocie br. Piotra Telmy i jego braci oraz w podległych dziełach apostolskich.
Po rozmowach indywidualnych, wizycie w pomieszczeniach Konwentu odbyły się spotkania z grupami pracowników i podopiecznych. Na spotkanie przybyli pracownicy medyczni, fizjoterapii, terapii zajęciowej i ośrodka interwencji kryzysowej. Na zakończenie odbyło się spotkanie z administracją i przeorem. W sobotę w południe przed modlitwami prowincjał odczytał protokół z wizytacji z podziękowaniami i zaleceniami na przyszłość.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego wydarzenia.