• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizytacja kanoniczna w konwencie w Łodzi

Od niedzieli 18 czerwca do czwartku trwała intensywna wizytacja w konwencie Bonifratrów w Łodzi. Spotkanie z Prowincjałem odbyło się we wspólnocie, szpitalu, Centrum Dr Łęckiego, POZ, Sanktuarium, BRR, u Sióstr i pozostałych miejscach Konwentu. Na koniec Prowincjał spotkał się z Abp. Grzegorzem Rysiem, wojewodą łódzkim, panią prezydent i proboszczem.