• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizytacja Kanoniczna w Konwencie Konary-Zielona

W malowniczo położonym centrum Fundacji Dobroczynnej zakończyła się wizytacja prowincjała.
Odbyły się spotkania z braćmi, zarządem, terapeutami i mieszkańcami DPS. Była miła i rodzinna atmosfera, która sprzyjała, aby poznać wszystkie rodzaje działalności opiekuńcze Konwentu Bonifratrów w Konarach – Zielonej.
Ojciec Prowincjał znalazł również czas na spotkanie z ukraińską rodziną, która zamieszkuje na terenie konwentu. Drugiego dnia wizytacji odbył się grill, na który zaproszeni zostali także wolontariusze, którzy dzielnie współtworzą wspólnotę i aktywnie angażują się w życie religijne i społeczne na Zielonej.