• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizytacja kanoniczna Prowincjała w Cieszynie

Od poniedziałku 15 maja przez 3 dni odbywała się wizytacja w konwencie, DPS-ie, Aptece i poradni ziołoleczniczej. Poświęcono odnowiony oddział po pożarze z 6 września. Prowincjał spotkał się indywidualnie i w grupach zawodowych z pracownikami. Wzorowa i gościnna atmosfera dała się odczuć wśród personelu. Bracia z pracownikami i mieszkańcami tworzą dobrze zgraną Rodzinę Szpitalną Św. Jana Bożego.